- gen. St. Maczek'); $link[] = array('Oto klucz do szczęścia; życie uważać za grę, a świat za boisko.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Nie chodzi o to, byśmy osiągnęli nasze najwyższe ideały, lecz o to, aby były one naprawdę wysokie.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Posłannictwem moim jest rozprzestrzenianie przyjaźni i braterstwa na całym świecie.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Starajcie się zostawić ten świat choć trochę lepszym, niż go zastaliście.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Życie bez przygód byłoby strasznie głupie.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Być dobrym to jest coś, ale postępować dobrze to znacznie więcej.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Kto się nie śmieje, jest chory.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Skauting to wielka gra.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia to rozsiewanie go wokół siebie.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Skauci są dziećmi wolnych przestrzeni.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Nie bierz życia zbyt serio ale czyń zawsze najlepszy użytek z tego, co posiadasz.
Robert Baden-Powell'); $link[] = array('Nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi.
Robert Baden-Powell'); $linki_rand = $link[array_rand($link)]; foreach($linki_rand as $key => $value) { echo "$value"; } ?>