Nie błądzi tylko ten, kto nic nie robi.
Robert Baden-Powell